Automatische verlenging vispas

Opzeggen Lidmaatschap

In 2007 is wettelijk bepaald dat de vispas gekoppeld is aan een lidmaatschapsbewijs van een hengelsport vereniging,  in uw geval is dat HSV De Reurlse Vissers.

Dit lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij U dit schriftelijk opzegt bij het secretariaat voor 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het nieuwe jaar.

Mocht dit niet gebeuren, wordt er vanuit gegaan dat U uw lidmaatschap met 1 jaar verlengd met de daarbij behorende kosten.