Altijd de VISpas mee!

Om in Nederland te mogen vissen, heb je altijd een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig.

•Voor 95 procent van al het water is dit de VISpas, tevens het bewijs van lidmaatschap van je hengelsportvereniging. De dichtstbijzijnde vereniging vind je op www.vispas.nl.
•Bij de VISpas krijg je ook één of meer Lijsten van Viswateren. Hierin staat in welke wateren je precies mag vissen. Zonder de juiste lijst is de VISpas niet geldig!
•Met de VISpas mag je nagenoeg altijd vissen met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten. (Lees echter altijd de exacte voorwaarden na)
•Op een beperkt aantal wateren kun je ook met de Kleine VISpas en bijhorende Kleine Lijst van Viswateren terecht. Let op: met de Kleine VISpas mag je met slechts één hengel en eenvoudig aas (dus geen kunstaas of dood aasvisje).

Wat iedere sportvisser behoort te weten

•Maak je handen altijd nat voordat je vis beetpakt
•Onthaak de karper uiterst voorzichtig
•Gebruik altijd een groot schepnet en een onthaakmat
•Vis niet te dicht bij obstakels
•Voorkom verspilling van lood
•Het is verboden om vis te verkopen
•Meldpunt visstroperij: 045-546 62 30

DOE DE VISPAS CHECK

Met de VISpas Check weet je direct welke VISpas je nodig hebt.

Met de VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht.
Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.

•Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
•Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland – dit scheelt een hoop papierwerk.
•Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
•Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.